Euroquality občanské sdružení
 

Představení občanského sdružení

Naše občanské sdružení je založené jako vzdělávací a konzultantská instituce. Pomáháme firmám v oblastech certifikace systémů kvality, zejména dle normy ISO 9001:2008. V rámci těchto systémů pomáháme organizacím nastavit systémy kompetencí, hodnocení a dalšího vzdělávání jejich zaměstnanců.

Další oblastí, ve které působíme je vzdělávání. Aktivně se podílíme ve spolupráci s dalšími subjekty na realizaci několika rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ČR. Dlouhodobě se angažujeme v dalším vzdělávání, zejména formou pořádání vzdělávacích akcí pro soukromé podnikatelé subjekty – nejčastěji v oblasti rozvoje soft skills, manažerských dovedností a IT gramotnosti.

Poskytujeme také poradenské služby dalším subjektům, příjemcům podpory v rámci OP VK a OP LZZ, kteří se zabývají problematikou celoživotního vzdělávání. Někteří členové sdružení se zabývají i kvalitou ve vzdělávání a podíleli se na realizaci projektů externích subjektů.

Další údaje o občanském sdružení

Občanské sdružení zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 15.5.2008

IČ 22735879
DIČ CZ22735879