Euroquality občanské sdružení
 

PROJEKTY:

Podpora vzdělávání v oblasti projektového managementu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014
Příjemce: ATLANTIS MARSHAL a.s.
Partner: EUROQALITY

CÍL PROJEKTU
Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacích modulů pro oblast projektového managementu pro další vzdělávání dospělých v návaznosti na potřeby trhu práce.
Vzdělávací modly budou vytvořeny na základě profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jedná se o následující kvalifikace:
- Administrátor projektu 63-006-N
- Manažer projektu 63-007-R
- Manažer programů a komplexních projektů 63-008-T

Vytvořené moduly budou v rámci realizace projektu ověřeny prostřednictvím otevřených pilotních školení. Účastníkům školení bude v rámci projektu umožněno složit zkoušku u autorizované osoby a získat kvalifikační osvědčení.

Cílová skupina:
Projekt je zaměřen na osoby pohybující se v oblasti projektového managementu,které si potřebují doplnit, získat či uznat kvalifikaci. Kurzy pro cílovou skupinu budou otevřené veřejnosti.

Smiley face

 
Další informace o projektu naleznete a stránkách příjemce: www.atlantismarshal.cz.
 
Informace o kurzech v rámci udržitelnosti projektu naleznete v Novinkách.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Příjemce:
ATLANTIS MARSHAL, a.s.
Blanická 1008/28
120 00 Praha 2
Partner:
EUROQUALITY
Rudolfovská
370 01 České Budějovice


Kontaktní osoba:
Ing. Marie Vondráčková – finanční manažer projektu
Tel: +420 778 425 899
E-mail: vondrackova@atlantismarshal.cz

ODKAZY:

www.esfcr.cz
www.msmt.cz
www.kr-stredocesky.cz
EUROQUALITY
ATLANTIS MARSHAL
 
Logolink