Euroquality občanské sdružení
 

PROJEKTY:

Rozvoj vzdělávání v managementu kvality

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/03.0062

V rámci Jihočeského kraje byl 1. 2. 2013 zahájen projekt „Rozvoj vzdělávání v managementu kvality“ s podporou ESF a Jihočeského kraje, zaměřený na osoby z oblasti managementu kvality. Ukončení projektu je plánováno 31.7.2014.

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je vytvořit tři vzdělávací moduly (3 inovativní produkty), podle kterých bude provedeno vzdělávání lektorů a účastníků dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací a získání Osvědčení o profesní kvalifikaci v oborech:
- kontrolor kvality
- technik kvality
- manažer kvality

Počet podpořených osob bude 17 mužů (15 účastníků dalšího vzdělávání a 2 lektoři) a 16 žen (15 účastnic dalšího vzdělávání a 1 lektorka). Počet úspěšně podpořených osob (získají Osvědčení o profesní kvalifikaci) bude 13 mužů (11 účastníků dalšího vzdělávání a 2 lektoři) a 12 žen (11 účastnic dalšího vzdělávání a 1 lektorka).

Cílovou skupinou účastníků dalšího vzdělávání jsou osoby z řad živnostníků, společností a institucí, zejména ve výrobním odvětví. Vzhledem k tomu, že pracovníků kvalifikovaných v tomto oboru je na trhu práce nedostatek, absolventi vzdělávacího modulu najdou snáze uplatnění, v novém zaměstnání a také si upevní postavení ve stávajícím zaměstnání.

Žadatelem projektu je „Euroquality“ a partnerem projektu je společnost MONTO, s.r.o., České Budějovice.

Dne 31.7.2014 byl projekt ukončen. V průběhu 1 roku bude o.s. Euroquality zajišťována udržitelnost, to znamená, že vzdělávání v uvedených modulech bude nabízeno subjektům v Jihočeském kraji a v případě jejich zájmu bude realizováno. Aktuální nabídku kurzů naleznete v sekci Novinky.

KONTAKTNÍ OSOBY:

ODKAZY:

Romana Kozáková
Tel: +420 774 831 451
E-mail: kozakova@euroquality.cz
www.esfcr.cz
www.msmt.cz
www.kraj-jihocesky.cz
 
Logolink