Euroquality občanské sdružení
 

Novinky

31.7.2014
Ukončení projektu a jeho udržitelnost, projekt „Rozvoj vzdělávání v managementu kvality“ (CZ.1.07/3.2.08/03.0062)
 
Dnešním dnem je ukončen projekt, jehož cílem bylo na základě vytvořených vzdělávacích modulů, zvýšit nebo získat novou profesní kvalifikaci pracovníkům v rámci Jihočeského kraje. 28 účastníků obdrželo Osvědčení o profesní kvalifikaci Kontrolor kvality nebo Technik kvality nebo Manažer kvality.
 
Absolventi vzdělávacích modulů využijí získanou kvalifikaci v současném zaměstnání i v případě hledání nového zaměstnání.
 
V průběhu 1 roku bude o.s. Euroquality zajišťována udržitelnost, to znamená, že vzdělávání v uvedených modulech bude nabízeno subjektům v Jihočeském kraji a v případě jejich zájmu bude realizováno.
 
Logolink