Euroquality občanské sdružení
 

Novinky

15.4.2013
Tvorba vzdělávacích modulů pro projekt „Rozvoj vzdělávání v managementu kvality“ (CZ.1.07/3.2.08/03.0062)
 
Postup v tvorbě vzdělávacích modulů. V měsíci dubnu byla vytvořena struktura úvodního pohovoru s uchazeči o další vzdělávání. Úvodní pohovor bude zaznamenáván do formuláře, který ponese prvky poradenství k následnému zařazování uchazečů do příslušného vzdělávacího modulu. Formulář je zpracován způsobem, který umožní jeho využití pro všechny tři moduly. Byla také vytvořena sestava otázek pro vstupní testy uchazečů o další vzdělávání. Otázky do testu vytvářeli manažer projektu, metodik a specialista z praxe. Vstupní test by opět měl mít využití pro všechny tři moduly. Bodové hodnocení otázek je nastaveno tak, aby napomáhalo lektorovi zařadit uchazeče do příslušného modulu vzdělávání.
 
Logolink